Soneto Erotico #78 • Peter Solis Nery
Page Hits 322,422

 

Didto sa likod sang bodega, didto sa kural sang kabayo,
Sa pangpang sang suba, sa handong sang puno sang chico,
Sa mga duog kon diin wala ginapaabot, wala ginapanan-aw,
Sa nalulon nga amakan, sa madamo pa nga mga lugar sa bukid,

Apang una gid sa tanan, didto sa wayang nga napun-an
Sang mahumot nga mga bulak; ginpahigda ko ikaw sa katre
Sang mga hilamon kag magagmay nga mga bulak tubtub
Kita man nangin bulak – maamyon, putli, kag makahas.

Sa kon ano kalawig, nadula kita sa sining kalibutan; ang aton
Mga ngalan kag kalag, nagpanglunggayawan; kag sa aton
Pagbalik sa duta, sa katre sang napit-alan nga mga bulak,

Nadumduman ko ang akon ulo nga yara natungtong, ginasapnay
Sang mga hita mo; bilog nga gab-i kita nagbayluhanay sang mga
Panug-an sang wala katapusan nga paghigugma para sa isa kag isa.

 

© Peter Solis Nery, Kakunyag Collection [2005]«Leave a Reply