Soneto Erotico #35

Ikaw ang akon simbahan, ang imo lawas amo ang akon katedral;
Kon magsulod ako langitnon nga nagakanta ang mga anghel;
Mabatyagan naton ang ginapaabot nga himaya – makita naton,
Masimhutan, madamilan, mabatian, mahikap, mauyatan.

Dayon, ikaw man ang akon komunyon, ang balaan nga ostias
Nga nagatapik sa akon ngala-ngalahan; tungod ang imo lawas,
Ang imo baba, dila, kag kinatawo nagapang-aha nga kakason
Sang akon mapisan nga dila gikan sa atup sang akon baba.

Ikaw ang akon bino, ang alak nga nagahugas sang tanan ko
Nga mga kasal-anan, ang nagapakamatarong sang akon kaibog.
Indi ako relihiyoso, apang luyag kop gid maggua-sulod-gua-sulod

Sa pagsimba sang imo bilidhon nga lawas – ang akon katedral;
Tungod ang imo pagtiyabaw sa kanamit, salmo sang kalipay
Kag ang aton mga ugayong, himno sang langitnon nga koro.

 

© Peter Solis Nery, Kakunyag Collection [2005]