Soneto Erotico #69

Nalipat sila sa imo sang ila ginsiling nga ang gugma
Sang mga tigulang daw sa igi nga nagakamang
Tungod bisan linghod ka pa, pinalangga, masupog ka
Magkamang sa akon lawas, magkapyot sa akon dughan.

Paano ko itikwang ang habal nga paho nga nagapalapit
Sa nagaedad nga ginamos? Ang imo pagpaangga
Kasubong aslum sang bagnas nga paho nga ginapakalabi
Sang sinamak labaw sa katam-is sang luto nga bunga.

Kon ang igi may gabi kag gata, luyag ko ikaw, palangga,
Ang hilaw nga paho nga ginpakamang sa akon ginamos;
Kon magbag-idanay kita, madamilan ko ang akon kaaslum.

Indi gid ako mangindi sa gugma sang habal nga paho
Nga daw sa igi nga nagakamang sa akon, nga bisan anhon
Sang tikwang, makapyot gid sa ginamos nga nabulanan.

 

© Peter Solis Nery, Kakunyag Collection [2005]