Soneto Erotico #78

Didto sa likod sang bodega, didto sa kural sang kabayo,
Sa pangpang sang suba, sa handong sang puno sang chico,
Sa mga duog kon diin wala ginapaabot, wala ginapanan-aw,
Sa nalulon nga amakan, sa madamo pa nga mga lugar sa bukid,

Apang una gid sa tanan, didto sa wayang nga napun-an
Sang mahumot nga mga bulak; ginpahigda ko ikaw sa katre
Sang mga hilamon kag magagmay nga mga bulak tubtub
Kita man nangin bulak – maamyon, putli, kag makahas.

Sa kon ano kalawig, nadula kita sa sining kalibutan; ang aton
Mga ngalan kag kalag, nagpanglunggayawan; kag sa aton
Pagbalik sa duta, sa katre sang napit-alan nga mga bulak,

Nadumduman ko ang akon ulo nga yara natungtong, ginasapnay
Sang mga hita mo; bilog nga gab-i kita nagbayluhanay sang mga
Panug-an sang wala katapusan nga paghigugma para sa isa kag isa.

 

© Peter Solis Nery, Kakunyag Collection [2005]